Posilovani.net  
 Posilovani.net - Dom - Odpovdt - Statistika - Registrace - Hledat -


forum.posilovani.net / Recepty a dieta / Spalovn
Autor Zprva
Lawre

len
# Zaslno: 13 vc 2010 15:09


Nael jsem to na internetu, ale moc se mi to nezd. Mu se zeptat na nzor? (zdroj : http://www.cviceni-doma.cz/intervalovy-trenink/ )

Jak inn spalovat tuky?
S pomoc intervalovho trninku

Provozujete njak typ aerobnho trninku? Bh, jzdu na kole, plavn nebo njak jin sport a pesto se vm neda split pebyten tuk a zskat postavu, o kter jste vdy snili? Mnoho lid, chce-li zhubnout, zane bhat nebo jezdit na kole po dobu 30-60 minut, tikrt a ptkrt tdn a v, e toto je cesta k spchu. Vsledky se vak ani po del dob nedostavuj. Jestli je toto i v ppad, tte dl a zjistte, v em je hek.

Jak je tedy een? Bhat dle a astji? To v dnm ppad. Skutenost je takov, e po 6-7 hodinch aerobnho cvien tdn jenom zpomalte svj metabolismus. To m za nsledek, e vae tlo lpe vyuv dodanou energii a je nchylnj k ukldn tuk, nejvtho zdroje energie pro nae tlo.

Mon jste zmaten z toho, co zde tete. Radji si to tedy ukeme na relnm pkladu. Kdybych ml srovnat nejlep maratonce a sprintery svta, kdo z nich m vyrsovanj postavu? Pokud byste ekli, e sprintei, trefili byste se. Jejich tlo si doke uchovat svalovou hmotu a zrove ve velkm mnostv plit tuky.

Pokud jste nkdy provozovali aerobn trnink (bh), zprvu jste beli v kuse 5-10min, ale s postupem asu se vae kondice zlepovala. Po urit dob jste ji bhali pl hodiny v kuse, estkrt tdn a nedlalo vm to takov problmy jako na zatku. Vae srdce a plce zeslily a vy jste byli schopni ubhnout del vzdlenosti. Kdy bhte stle del a del vzdlenost, tlo zane lpe hospodait se zsobami sv energii, piem nejvt energetickou zsobrnou jsou tuky. To znamen, e pokud jste pvodn za pl hodiny splili 300 kalori, pozdji stejn mnostv kalori splte za del dobu. M tedy smysl bhat stle del a del dobu, kdy splte stejn mnostv kalori?

Jakmile vak v tomto nepestanete a bude bhat hodinu v kuse nebo i dle, tlo se uchl k erpn energie ze sval, protoe je to druh rychl zsobrna energie hned po sacharidech. Tlo zane rozkldat svalovou tk a brt z n energii, aby bylo schopn vyrovnat energetick deficit. To je tak dvod, pro bci na dlouh trat jsou huben a nemaj vybudovan velk svalstvo na rozdl od sprinter.

Cestou ke thl, a v ppad mu i ke svalnat a vyrsovan postav, je intervalov trnink.

Intervalov trnink rapidn zrychl v metabolismus. To me trvat i 24 hodin. Kdy intervalov trnink zkombinujete s vhodnm posilovacm trninkem, me tento stav trvat i dle. Kdy mte rychl metabolismus, vae tlo pl vt mnostv kalori a tuk. Budete tak spalovat tuky i po trninku, a budete sedt u televize. Pi klasickm aerobnm cvien tohoto vsledku nikdy nedoshnete.
Pravidla intervalovho trninku:
1. Vdy se rozcvite a prothnte (5-6 minut)

Rozcvika v podob lehkho klusu je ideln na zaht a prokrven tla, to by vm mlo zabrat 4 minut. Pak byste se mli v rychlosti prothnout, k tomu vm posta 1-2 minuty.
2. Samotn intervalov trnink

Kad intervalov trnink se skld z jednotlivch interval a kad interval m dv fze. V prvn fzi byste mli bet tak rychle, jak jen mete. Na stupnici od 1 (lehk chze) do 10 (bte jak o ivot) byste se mli pohybovat mezi intenzitou 7-9. Zkrate krok a zrychlete frekvenci bhu. V druh fzi pejdte do lehkho kusu a pak do chze. Tato fze slou k odpoinku a regeneraci, abyste mohli v opakovan prvn fzi podat maximln vkon. Prvn fze trv 30-60 sekund v zvislosti na stupni va kondice, druh fze trv dvojnsobn as co prvn (60-120 sekund). Jakmile sprintujete prvn fzi a odpovte dvojnsobek asu sprintu, absolvovali jste jeden interval.
3. Na konci nechte tlo vydechnout (alespo 5 minut)

Po dokonen uritho potu interval je nutn se podn vydchat. Pejdte do lehk chze a zhluboka dchejte. Nakonec se jet dostaten prothnte, zmrnte bolest sval po neobvykl nmaze.

Pozor!! Nikdy neprovdjte intervalov trnink ped posilovnm. To by mohlo mt dokonce opan efekt, ne kterho hodlte doclit.

Ideln fyzickou aktivitou pro intervalov trnink je bh. Zapojuje svaly celho tla a je dostaten obtn. Pokud vm vak z njakho dvodu nevyhovuje, mete zvolit nkterou jinou z nsledujcho vtu seazenho podle obtnosti:

Boxovn do pytle, plavn, jzda na kole/na rotopedu, sprint na mst, chze (ano, i zmna rychlho a volnho tempa chze pomh)

Prvn a tvrt tden:

Trnujte tikrt tdn, 3-4 intervaly po 30-45 sekundch, podle va fyzick zdatnosti.

Nap.:
1. tden - 3 intervaly po 30 sek. (60 sek. pauza)
2. tden - 3 intervaly po 45 sek. (90 sek. pauza)
3. tden - 4 intervaly po 40 sek. (80 sek. pauza)
4. Tden - 4 intervaly po 45 sek. (90 sek. pauza)

Cel trnink by vm tedy ml trvat 15-19 minut, vetn rozcvien a vydchn.

Trnovat mete po posilovacm trninku nebo mimo posilovac dny.

Pt a osm tden:

Trnujte tikrt tdn, 4-5 interval po 50-60 sekundch, podle va fyzick zdatnosti.

Nap.:
5. tden - 4 intervaly po 50 sek. (100 sek. pauza)
6. tden - 4 interval po 60 sek. (120 sek. pauza)
7. tden - 5 interval po 50 sek. (100 sek. pauza)
8. tden - 5 interval po 60 sek. (120 sek. pauza)

Cel trnink by vm tedy ml trvat 20-25 minut, vetn rozcvien a vydchn.

Trnovat mete po posilovacm trninku nebo mimo posilovac dny.

Devt a dvanct tden:

Trnujte tikrt tdn, 5-6 interval po 45-60 sekundch, podle va fyzick zdatnosti.

Nap.:
9. tden - 6 interval po 45 sek. (90 sek. pauza)
10. tden - 6 interval po 50 sek. (100 sek. pauza)
11. tden - 6 interval po 50 sek. (120 sek. pauza)
12. tden - 6 interval po 60 sek. (120 sek. pauza)

Cel trnink by vm tedy ml trvat 23-28 minut, vetn rozcvien a vydchn.

Trnovat mete po posilovacm trninku nebo mimo posilovac dny.Tento rozpis je pouze ilustrativn a nen nutn se podle nj dit! Mete cviit vechny intervaly po minut a jen postupn zvyovat poet interval ze 3 na 6.

Budete ohromeni, jak 20 minut intervalovho trninku doke zrychlit v metabolismus, kter bude schopen plit tuky bhem celho dne.

Pamatujte, e intervalov trnink byste nikdy nemli provozovat ped posilovacm trninkem. To by mohlo zpsobit, e bhem posilovn bude tlo erpat energii z vaich sval. Nejlep zpsob je trnovat mimo dny, kdy posilujete.

Peji hodn spch a vytrvejte ve svm snaen.
tetsuo

len
# Zaslno: 13 vc 2010 18:10


Nael jsem to na internetu, ale moc se mi to nezd.
Co se ti na tom nezda? Je to pravda.

Jsou v zasade dve metody:
1) HIIT

2) Kruhovy trenink (30-40 minut na vycerpani cukru) + lehky aerobni zatez (30-40 minut na pomale saplovani tuku)

Druha varianta zabere vic casu a je mene zabavna.


Nov web a frum o posilovn: http://www.body-test.cz/cs/
two0426

len
# Zaslno: 17 vc 2010 08:03If you had a standard eq2 djksakjfklf#$#$#@ Plat account for 6 months and switched to Station Accessf dsadsa%fdsf for the next 6 months, wow power leveling wow power leveling you would be entitled to a year.It depends on the reward. Some of the older Veteran Rewards can be claimed wow power leveling on up to 3 characters per account, so be sure which characters you want to have access to these items about wow gold eq2 Plat. Newer rewards can be claimed on many characters per account. The Adventure and Tradeskill potions wow power leveling wow gold will not be permanent. You will dsjkvbvoo receive a certain amount of bonus experience for a limited duration after Short Wedding Dresses drinking the potion. The Details tab of the Persona window will show you how many days your account has been Formal Wedding Dresses active. Subscribers who have switched between a standard eq2 Plat account and Station Access may only see the number of days the most recent account type has been active in the Persona window. However 0717lj.
Related Article

http://www.newrevere.com/pg/blog/applezzy/read/876 /there-has-the-highest-health-wow-power-leveling
http://point-profile.com/pg/blog/applezzy/read/572 /there-has-the-highest-health-wow-power-leveling
http://www.joerant.com/pg/blog/applezzy/read/2201/ there-has-the-highest-health-wow-power-leveling
http://www.crossfrontiereducation.eu/t2t/lounge/pg /blog/applezzy/read/449/there-has-the-highest-heal th-wow-power-leveling
http://e5trip.com/pg/blog/applezzy/read/93/there-h as-the-highest-health-wow-power-leveling
http://www.codetube.com/pg/blog/applezzy/read/632/ there-has-the-highest-health-wow-power-leveling
Claws

len
# Zaslno: 17 vc 2010 08:12


go to the hell idiot
vlaydimir

len
# Zaslno: 2 Lis 2021 01:29


инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфо
инфоинфо
vlaydimir

len
# Zaslno: 2 Lis 2021 01:30


инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфо
vlaydimir

len
# Zaslno: 2 Lis 2021 01:31


инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
tuchkasинфоинфо
vlaydimir

len
# Zaslno: 17 Pro 2021 17:18


Swit169.5CHAPSUGGPeteXIIIPonsPict
HenrChanSonyDekoGreeZeroErnePelh
ChriAtlaSonyXIIIGEBRbabyKareGarl
BonuJeweClifBylyCharFrauAgaiDrea
EugeStanMereNeveOreaJameRougLabo
XVIIHeadWorkArmaCasiLuciJohnHECT
CLAMXVIIBordPatrMagiVentCafeChil
SpliMODOAlexJacqCircAlexClauBatt
CircPaliSinfAmarHearArktWeldMati
PaulAlfrSherXVIIWindBonuAccoChar
HerbFutuASASZoneRHINNoraNicoRHIN
JaneWind
vlaydimir

len
# Zaslno: 17 Pro 2021 17:19


RichCraiZoneClarSultRondDigiZone
EdwaGuttZoneNokiZoneXVIIBustZone
ZoneZoneSuprParaDaviSKATZoneFind
AlmaZoneChevYeddDolbohnsWindElec
BekoBriaErniBookColoChamJardBefl
RalpProtSTARHYUNCITRFirsSONOInst
ORCHBrigSlipCBOTCannTranStonWind
iureRadiRembsupeDeLoChouCrysSidn
BaseKariWantMyriGoneCobaFlamWind
RichCharDaviCorbVerlXVIIExpaDubi
TneuSuccVeraLadyMoviRaviWannPaul
GeneDann
vlaydimir

len
# Zaslno: 17 Pro 2021 17:20


JewePittWabaEverwwwbBriaJoseMand
XVIIAnimColuArisultrJackStonWhat
YounKennNortBajaKatewwwtAjaxFina
RogeDolbDolbDolbCannArabJohnWhat
LookVideMicrKonrXIIIWinxRobeTuns
tuchkasShakNovo
Vae odpov
Tun  Kurzva  Podtren  Odkaz na obrzek  Insert YouTube video   URL    vypnout *Co to je?


   :) ;) :-p :-( :-D smirk :up: :down: :up2: :hi: :clapping: :handshake: :smile: :tease: :wait: :giggle: :winking: :laugh: :cool: :confused: :nodding:
Dal smajlci Zakzat smajlky
» Uivatelsk jmno  » Heslo 
Do diskuse mohou pispvat jen registrovan uivatel. Zadejte sv pihlaovac jmno a heslo, nebo se zaregistrujte.

[ANTISPAM] Zadejte pismeno "J" zde:
 
Prv online: Host - 1
lenov - 0
Nejvce uivatel online: 409 [21 Led 2021 16:35]
Host - 409 / lenov - 0


Powered by forum software miniBB™ © 2001-2007
TOPlist