Posilovani.net  
 Posilovani.net - Dom - Odpovdt - Statistika - Registrace - Hledat -


forum.posilovani.net / Výľiva / Jak jíst před a po tréninku a co si dát eventuálně jako náhradu gaineru?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . >>
Autor Zprva
tetsuo

len
# Zaslno: 10 Lis 2012 16:29


Asi nejpřehlednějąí text na toto téma

Jaká je historie a efekt pouľívaných účinných látek?
Metody nejvíce pouľívané pro sníľení vrstvy podkoľního tuku by se daly rozdělit do několika skupin a pouľitých principů:

1/ Odpojovače resyntézy ATP. Byly vyzkouąeny jiľ kolem roku 1930. Tyto látky naruąují vnitřní obnovu adenosintrifosfátu (ATP), takľe organismus začne ve zvýąené míře spalovat tuk. Základním nedostatkem odpojovačů resyntézy ATP je to, ľe účinná dávka je u kaľdého jiná. Pokud začnou fungovat, zvýąeným spalováním tuku se také zvyąuje tělesná teplota, coľ má vedlejąí efekt stejný, jako zvýąená teplota v době nemoci, tedy zvýąenou únavu a pocit slabosti. Při předávkování nastává daląí zvýąení tělesné teploty, které můľe poąkodit mozek aľ způsobit smrt. Z těchto důvodů byly odpojovače resyntézy ATP dány na seznam zvláą» nebezpečných jedů a od jejich pouľívání pro podporu spalování podkoľního tuku se upustilo.

2/ Tzv. spalovače tuku. Látky, které svým působením obvykle zesilují účinnost Krebsova cyklu, nebo (alespoň teoreticky) jinak zesilují spalování tuku beta-oxidací mastných kyselin.
Pyruvát vápenatý, sodný nebo draselný. Jeho nevýhodou je to, ľe účinky nejsou přílią silné a dostavují se aľ při poměrně vysokých dávkách, které u některých uľivatelů způsobují problémy s trávicí soustavou (nevolnost, zvracení, průjem). Kvůli těmto potíľím je dávkování legislativně omezeno, takľe běľné doporučené dávky přílią nezabírají.
Synefrin. Poměrně účinná látka, efektem podobná efedrinu. Její nevýhodou je to, ľe výrazně zvyąuje tlak, takľe osoby se sklonem ke zvýąenému tlaku ji ąpatně snáąejí. Při pouľití na noc zhorąuje usínání. Působí nepříznivě na prostatu a má daląí zdravotní rizika, takľe v některých zemích není synefrin povolen. Někdy se kombinuje s extraktem z vrbové kůry a kofeinem pro zvýąení účinnosti.
Kofein. Výzkumy na zvířatech před více neľ 40 roky prokázaly při podávání kofeinu sníľení vrstvy podkoľního tuku. Kofein je návyková látka, pro dosaľení potřebného mnoľství na spalování tuku jsou nutné vysoké dávky, po jejichľ vysazení se dostavují asi týden abstinenční příznaky. Při jeho náhlém vysazení v důsledku nemoci nebo úrazu a hospitalizace se zdravotní stav jeątě zhorąí. Má vedlejąí neľádoucí účinky, jako je psychická podráľděnost, zhorąená svalová koordinace, dehydratace a zvýąené nároky na metabolismus kyseliny močové.
HMB. Funguje pouze při aerobní tělesné zátěľi.
Karnitin. Účinkuje pouze teoreticky, protoľe přirozeného karnitinu si organismus vytváří nadbytek, takľe uměle přiváděný karnitin spalování tuku nezvyąuje. Pouze má projímavé účinky a zesiluje činnost ledvin, takľe sníľení hmotnosti nastane přechodně ztrátou vody. Naopak nadměrný přívod karnitinu je podezřelý z toho, ľe můľe omezit tvorbu vlastního tělesného karnitinu.
Cholin a inositol. Tzv. lipotropika, byla populární v 80. a 90. létech. Při jejich nedostatku hůře funguje tělesný karnitin. Jejich vlastní účinek na spalování tuku je malý, ale mají velmi příznivé zdravotní účinky při redukčních dietách, sníľení přívodu bílkovin nebo u osob se sklonem k obezitě.
Hormony ątítné ľlázy. Léky výhradně na předpis, s nutností specifického dávkování, u osob s vyąąím tlakem problémy s vyąąími dávkami.

3/ Omezení novotvorby podkoľního tuku inhibicí enzymů, které novotvorbu umoľňují. Nejpopulárnějąí je extrakt z rostliny Garcinia cambogia s obsahem kyseliny hydroxycitronové (HCA). Problém dávkování účinné látky je podobný, jako v případě pyruvátu. Nízké dávky jsou málo účinné, vysoké dávky způsobují trávicí potíľe.
Pro utlumení novotvorby tuku je moľno také vyuľívat esenciální mastné kyseliny ve formě kvalitního rostlinného oleje (řepkový, sojový, olivový). Jeho příjem je technicky i psychicky poněkud problematický.

4/ Omezení vstřebávání sacharidů a lipidů. Vstřebávání sacharidů omezuje (kompetičně) kyselina gymnemová, vstřebávání lipidů omezuje (vazbou) chitosan. Problém je v tom, ľe povolené dávky jsou málo účinné, zvýąené dávky způsobují trávicí potíľe, kyselina gymnemová silnou plynatost a chitosan je projímavý.
Vstřebávání tuků lze omezit také některou vlákninou, jako je např. psyllium. Účinnost je poměrně malá, konzumace větąích dávek problematická, s ohledem na limitované mnoľství vlákniny se omezí vstřebávání do 10 g tuku denně.
Podobně se vláknina pouľívá na omezení vstřebávání sacharidů a sníľení činnosti trávicích enzymů a na celkové zvýąení pocitu mechanického nasycení. Zhorąuje vąak i trávení bílkovin, konzumace větąích dávek vlákniny dělá potíľe, při nedostatečném příjmu tekutin způsobuje zácpu. Při dostatečném příjmu tekutin a vyąąích dávek vlákniny se výrazně zvětąuje objem stolice, coľ v některých profesích způsobuje problémy.

5/ Látky navozující útlum pocitu hladu. Větąina látek tlumících účinně pocit hladu patří mezi léky na předpis s rizikem vedlejąích účinků.
Kromě lékových forem se tlumiče pocitu hladu jiného typu objevují i v doplňcích stravy:
Hoodia. V EU není povolena, lze koupit v lékárně, kde se prodává jako spray označený jako „zdravotnický prostředek“, coľ je zdrojem sporů mezi distributorem a ministerstvem zdravotnictví.
DL-Fenylalanin. Má nepatrný účinek.
Etanolamin. Sloľka sojového lecithinu. Jeho větąímu roząíření brání poměrně vysoká cena a technologické potíľe při jeho zpracování.

6/ Ultrazvuk. Také se mu říká bezbolestná liposukce.Nejedná se o lék nebo doplněk stravy, ale jeho pouľití by mělo navazovat na dietu.Jedná se o fyzikální metodu lokálního rozbíjení tukové tkáně. Pro dosaľení celkového efektu je nutno ve dnech zásahu a nejméně jeden den před ním a hlavně alespoň dva dny po něm drľet tvrdou beztukovou dietu.

7/ Klasická redukční dieta, dělená strava nebo různé typy diet zvýrazňující příjem některých potravin. Více či méně populární formy podvýľivy, pro dosaľení efektu je nutno změnit a následně poměrně přísně dodrľovat stravovací reľim a návyky, coľ je pro mnoho osob zcela zásadní problém. Kromě toho některé typy a postupy redukčních diet také sniľují příjem bílkovin, coľ katabolizuje svalovou hmotu (zhorąení vzhledu, beztvaré končetiny, bolesti zad, dýchací potíľe) a sniľuje imunitu.

Jaký je účinek výąe uváděných produktů a postupů?

Obecně se dá říci, ľe nízký, protoľe pokud by výsledky byly přijatelné, nebyla by stále obezita těľko řeąitelným problémem. Jiľ dříve a jinde bylo řečeno, ľe ze dne na den se dá změnit politické uspořádání ve státu, nikoliv vąak stravovací návyky jeho obyvatel.
Co dál?
Pokud tedy má být obezita řeąena účelně a pro klienta přijatelně, je nutno:
a/ udrľet dostatečný příjem bílkovin
b/ omezit příjem tuků
c/ omezit příjem sacharidů, coľ je jeątě významnějąí
d/ nezavádět zásadní změny ve stravování, jako je výrazné omezování stravy nebo změna stravovacích návyků.
e/ po ukončení diety nesmí nastat „jojo efekt“, tedy zvyąování tvorby podkoľního tuku, pokud se přijímá mnoľství stravy, které před zahájením diety nevedlo ke zvyąování hmotnosti


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
Slaine

len
# Zaslno: 14 Lis 2012 19:08 - Zmnil/a: Slaine


Ou. Čakal som nejakých pár viet a dostal som viacej neľ unesiem. Díky moc.
Hanusek

len
# Zaslno: 17 Lis 2012 13:47


Dík, s těma ą»ávama to nějak pořeąím, teď mám daląí dotaz, hledal jsem něco o creatinu, vybral jsem si Pure Creatine Weider, mám tři dotazy, první je jestli je tento creatin kvalitní, daląí věc, jak ho dávkovat (hledal jsem na netu, a vąude píąou něco jiného, jakoľe první tři dny 20g daląích 7 5g, nebo prvních 5 dní 20g daląích 20dní 5g atd. radąi se zeptám tady, a poslední věc jak si denní dávku rozloľit, ráno odpoledne před po tréninku, jak v netréninkový den, s čím ho míchat aby měl prostě co nejlepąí účinek. díky předem
tetsuo

len
# Zaslno: 17 Lis 2012 16:08


Myslím, ľe na podobné otázky ohledně kreatinu by uľ mělo být zakázáno odpovídat


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
Legi

Modertor
# Zaslno: 17 Lis 2012 16:19


Budu to respektovat....


48let @ 195cm @ 135kg
Slaine

len
# Zaslno: 24 Lis 2012 09:58 - Zmnil/a: Slaine


Tetsuo mám eąte nejaké otázky (uľ zase). 1: Počuj keď mám rysovací tréning s µahąími váhami môľem cviči» častejąie ako v objemovke? V objemovke som cvičil 3+3 (3.dni cviči» a 3. dni voµno). Tak ma napadlo či by som mohol prejs» na 3+1?. 2: Pred akým tréningom sa berú BCAA. Na kaľdej dóze je napísane bra» aj 30 min pred tréningom. 3: Ak budem aj v rysovačke cviči» s rovnakými váhami ako v objemovke, a po odcvičení si nedám hneď sacharidy, ale pôjdem na bicykel a potom nebudem eąte nič jes», tak sa budu spalova» tuky, ale nebudú sa tým niči» aj svaly, keď im nedám to čo treba?
Gokshura

len
# Zaslno: 6 Pro 2012 23:18


Tetsuo, prosim te:
Kolik bilkovin ma byt v gaineru po treninku?

Pred treninkem piju koktejl 50g glukozy, 3g glutaminu, 2g taurinu.

Po treninku davam koktejl 50g glukozy, 5g bcaa, 3g glutamimu, 200 mg ekdysteronu. Pak hodinu pote davam protein.

Mam do toho ihned potrenikoveho koktejlu pridat protein? A kolik? Jeliloz tam jsou glut a bcaa, je potreba jeste protein?
Hotovy gainer nepouzivam, pac mam alergii na laktalbumin (=mleko, syrovatka), takze si micham sacharid a protein sam. Tak ne ze mi odpovis "Kup si gainer". Pouzivam bud sojovy izolat nebo hydrolyzovanou syrovatku (peptidy nejsou alergenni).
A co glukoza? V pohode nebo je lepsi maltodextrin?
Pozn. jsem ektomorf tedy hardgainer.
tetsuo

len
# Zaslno: 6 Pro 2012 23:50


Pred treninkem piju koktejl 50g glukozy, 3g glutaminu, 2g taurinu. - Pokud je to tak půl hodiny předem, tak stačí 20-30 g glukózy.
Pokud bys chtěl něco přidat, tak třeba arginin, tyrosin a fenylalanin (vąechno to sluąně nakopává na trénink), nebo různé tablety s komplexními aminokyselinami (tak 5-10 g), příp. i hydrolyzát kolagenu (2-3 g).

Po tréninku glukózy do těch 50 g (lze i míň a říznout to maltodextrinem), glutamin a BCAA ok, hydrolyzát syrovátky taky dobrý (stačí 15-20 g), opět se hodí i hydr. kolagenu (2-3 g) nebo komplexní aminokyselinové tablety (5-10 g). Dá se to různě kombinovat. Celkové mnoľství ČISTÝCH bílkovin/aminokyselin můľe být kolem 25-30 g, základně ale stačí 15-20 g.
Sójový izolát nemá po tréninku moc smysl.


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
Gokshura

len
# Zaslno: 7 Pro 2012 08:59 - Zmnil/a: Gokshura


Pred treninkem piju koktejl 50g glukozy, 3g glutaminu, 2g taurinu. - Pokud je to tak půl hodiny předem, tak stačí 20-30 g glukózy.
Pokud bys chtěl něco přidat, tak třeba arginin, tyrosin a fenylalanin (vąechno to sluąně nakopává na trénink), nebo různé tablety s komplexními aminokyselinami (tak 5-10 g), příp. i hydrolyzát kolagenu (2-3 g).


Díky Tetsuo. Dávam to hodinu předem, takľe ok. Tyrosin mi nedělá moc dobře, moc mě to nakopává Já uľ jsem nakopanej dost. Fenylalanin jsem jeątě nezkouąel, ale vzhledem k tomu, ľe je to prekurzor adrenalinu, noradrenalinu a fenyetylaminu, tak předpokládám, ľe to nakopává taky, coľ nepotřebuju.

Po tréninku glukózy do těch 50 g (lze i míň a říznout to maltodextrinem), glutamin a BCAA ok, hydrolyzát syrovátky taky dobrý (stačí 15-20 g), opět se hodí i hydr. kolagenu (2-3 g) nebo komplexní aminokyselinové tablety (5-10 g). Dá se to různě kombinovat. Celkové mnoľství ČISTÝCH bílkovin/aminokyselin můľe být kolem 25-30 g, základně ale stačí 15-20 g.
Paráda, to jsem chtěl slyąet. Takľe stačí cca. 20g obecně dusíkatých látek. Kdyľ ted mám po tréninku uľ 8g aminokyselin (5g bcaa+3g glutamin), takľe stačí jeątě nějakých 15g proteinu?

Sójový izolát nemá po tréninku moc smysl.
Proč? Kvůli pomalé stravitelnosti? Nebo, ľe obsahuje moc argininu?
Mimochodem, syrovátka obsahuje MÁLO argininu a relativně dost leucinu (obecně BCAA). Naopak sója obsahuje HODNĚ argininu (taky glutaminu) a méně leucinu (obecně tedy i BCAA). Takľe pokud bych smíchal sojový protein s leucinem nebo BCAA či jeątě lépe sojový protein a syrovátku, tak dostanu HODNĚ sluąný protein.
Coľ je doloľeno ve studii zde:URL Samotná syrovátka vychází o chlup líp neľ sója. Ale uplně nejlíp vychází kombinace.

Pro zajímavost tady je studie, která srovnává účinek kaseinu a sója izolátu: URL
A tady sója vychází o chlup líp neľ kasein.
Tím, jsem chtěl říct, ľe sója není zas tak ąpatná.
Fano

len
# Zaslno: 12 Pro 2012 16:19


Ahoj vąichni,
mám dotaz ohledně stravování před a po tréninku (objem).
Z důvodu nedostatku času jsem schopen se dostat do posilovny více méně pouze v pauze na oběd (12:00 - 13:00) z práce a to 3x týdně. Odcvičím, oběd mi koupí kolegové a já zhruba 45 min po tréninku obědvám (i kdyľ větąinou kuřecí + rýľi). Je mi jasný ľe to není ideální.Kdyľ pojdedu podle výąe uvedeného stravovacího plánu, tak nevím kam s obědem? Jeątě doplním, ľe hned po cvičení beru gainer cca 30 g (teď vím, ľe je třeba víc).
Jak tedy ideálně poskládat stravování, abych tělu spíą neąkodil?
Díky
tetsuo

len
# Zaslno: 14 Pro 2012 18:07 - Zmnil/a: tetsuo


Takľe stačí cca. 20g obecně dusíkatých látek. Kdyľ ted mám po tréninku uľ 8g aminokyselin (5g bcaa+3g glutamin), takľe stačí jeątě nějakých 15g proteinu? - Jako základní první nápoj ano.

Sójový izolát nemá po tréninku moc smysl.
Proč? Kvůli pomalé stravitelnosti? Nebo, ľe obsahuje moc argininu?
Mimochodem, syrovátka obsahuje MÁLO argininu a relativně dost leucinu (obecně BCAA). Naopak sója obsahuje HODNĚ argininu (taky glutaminu) a méně leucinu (obecně tedy i BCAA). Takľe pokud bych smíchal sojový protein s leucinem nebo BCAA či jeątě lépe sojový protein a syrovátku, tak dostanu HODNĚ sluąný protein.
Coľ je doloľeno ve studii zde:URL Samotná syrovátka vychází o chlup líp neľ sója. Ale uplně nejlíp vychází kombinace.

Jo, tak k kombinaci OK, nic proti. To je rozumné.


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
Gokshura

len
# Zaslno: 19 Pro 2012 11:01


Ok, díky Tetsuo.

A jak je to s tou samotnou sójou teda? ®e je pomalá, tak se nehodí po tréninku?
tetsuo

len
# Zaslno: 19 Pro 2012 12:21


Samotná nic moc.


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
Slaine

len
# Zaslno: 15 Led 2013 17:05


Tetsuo ako je to s tvarohom na noc v rysovačke? Jes», alebo nejes»? A keď prestanem cviči»(mesiac,dva), alebo v nie treningové dni mám tieľ jes» na noc tvaroh, alebo uľ nemusím? Sry ľe zase otravujem a dikes za odpoveď.
tetsuo

len
# Zaslno: 16 Led 2013 00:53


Tvaroh lze jíst i při redukční dietě, neměl by vadit, moc sacharidů nemá. Na kulturistické rýsování se ale vysazuje.

Druhou otázku nelze zodpovědět.


Nový web a fórum o posilování: http://www.body-test.cz/cs/
mery

len
# Zaslno: 5 Be 2013 11:10


Ahoj tetsuo. Co říkáą na balík piąkot 120gr. a 1litr odtučněného mléka po tréninku jako náhrada gaineru ? Předem díky za odpověď.
maacher

len
# Zaslno: 5 Be 2013 11:42


tak nic tím nezkazíą, ale proč to dělat, to je mi záhadou.
mery

len
# Zaslno: 5 Be 2013 13:02


Mno dostanu tim do sebe 140 gr. sacharidů a cca 50 gr. bílkovin, coľ je asi 5x víc neľ v jedný dávce gaineru. Ale zase v gaineru bude asi jiná kvalita, těľko říct, nevyznám se v tom.
maacher

len
# Zaslno: 5 Be 2013 14:02 - Zmnil/a: maacher


ale proc to po sílovem treningu delat, nebo snad behas maraton?dej sí trosku gaineru a za hodku az dve se normalne najes,, maso,sacharidy, zelenina. Pokud nemas na gainer tak ti piskoty a mliko poslouzi, ale nic se nema prehanet.Ony ty piskoty a mliko jsou ve finale drazsi nez ten gainer.A po treningu se spise hodi rychle bilkoviny jako syrovatka, nez mleko, kde je z vetsi casti kasein.
mery

len
# Zaslno: 5 Be 2013 15:30


maacher
OK. Takľe trochu toho gaineru teda postačí po cvičení a pak normální jídlo.
maacher

len
# Zaslno: 5 Be 2013 16:13


Ano, trocha se myslí kolem 50 gr. (10-20 gr. bílkkovin, 30-40 gr. sacharidů), to jídlo by mělo být kvalitní, ne ąunka a rohlík, je tím myąleno libové maso, ąkrobovité sacharidy (rýľe, těstoviny, brambory) a třeba salát zakápnutý olivovým olejem.
Hanusek

len
# Zaslno: 7 Be 2013 21:03 - Zmnil/a: Hanusek


Zdravím, chci v pondělí začít běhat a chci se zeptat, jak mám běhat abych moc nezhubl, chci to jen na kondičku, a zrychlení nohou kvůli bojovému sportu.
Legi

Modertor
# Zaslno: 7 Be 2013 21:12


HIIT. Zkus toto.


48let @ 195cm @ 135kg
panipeskova

len
# Zaslno: 25 Be 2013 10:01


cuz borci
po delsi pauze jsem se vratil k posilovani.. mam tedka slusnou motivacku tak to chci vzit za poradny konec i ze suplementace
kdysi sem tomu moc pozonosti nevenoval - koupil jsem si dobre hodnoceny protak od optimum 100% whey 81g bilkovin a tak nejak ho bral.. tedka co jsem se vratil k buseni jsem ho zacal zase pouzivat, jelikoz mi tam zbyla mensi pulka. Vzdycky po treninku a na spani
a ted po nekolika clancich vlastne zjistuju, ze to nebylo nic extra
mam 187cm / 86kg - takova zlehka problemovejsi partie je bricho
muj cil je cele telo rysnout a postavou byti rekl bych tak akorat - nikdy jsem nestal o hroudu svalu a nejaky velky objem.. takze bych se asi tak rad dostal na pomezi 90kg s plochym brichem

je i tedy prome vhodny gainer po treninku, ikdyz nechci nabrat nijaky zavratny objem a naopak zhodit nejake tuky a rysnout to?

neska najizdim na - http://forum.posilovani.net/index.php?action=vthre ad&topic=4218&forum=5&page=0 abych tak komplexne to telo protah po pauze
Legi

Modertor
# Zaslno: 25 Be 2013 11:10


V tomto případě je gainer spíą na ąkodu. Záleľí jak moc to bereą váľně a kolikrát týdně budeą posilovat. Jestli jen 3x, tak se na gainer vybodni, jestli 5-6x týdně, 40g dávka po tréninku by se uľ hodila.


48let @ 195cm @ 135kg
panipeskova

len
# Zaslno: 26 Be 2013 00:03


jo 3x tydne, doted mi to neprislo jako jen :D vzhledem k casu a mym vyhlidkam mi to prijde optimalni.. rad bych nejakou tu suplementaci mel, co teda v mem pripade, kdyz ne gainer? .)
Legi

Modertor
# Zaslno: 26 Be 2013 06:41


Multivitamín, kloubní výľivu (hydrlizovaný kolagen) a něco na podporu metabolismu tuků, třeba Cholin, nebo Inositol a Lecithin a rybí tuk (zdravé tuky). Pokud máą nízký tlak, nebo potřebujeą nakopnout na trénink, cykluj Synephrine. Jako tekutou náhradu stravy před a po tréninku si pořiď vícesloľkový protein - Matrix, Pharma 6, Syntha 6 apod. To úplně stačí.
Vąe ostatní je otázka správné výľivy.


48let @ 195cm @ 135kg
panipeskova

len
# Zaslno: 26 Be 2013 11:16


moc dik za tvuj cas .) tenhle prehled jsem potreboval, ptze uz jsem vtom plaval

kloubni vyziva - chtel jsem si neco poridit jeste pred posilovanim, ted uz si nejaky sezenu urcite.. proc konkretne hydrlizovaný kolagen? kdyz to dam do googlo najede mi dost stranek s vyzivou pro zvirata :D

nizky tlak mam, ale spalovace nepotrebuju .)

viceslozkovy protein - to je vonco, chci konecne neco, co se dyl rozpousti, pekne na noc rozhoduju se mezi
- http://proteiny.heureka.cz/extrifit-long-80-7-hour s-2000-g/
- http://proteiny.heureka.cz/syntrax-matrix-5-0-2270 -g/
- http://proteiny.heureka.cz/musclepharm-combat-1800 -g/
vzhledem k cene vemu asi matrix, u vsech ocekavam vysokou kvalitu a tudiz i zrejme minimalni rozdily

ve finale bych mel teda neco na klouby a viceslozkovy protein - vzhledem ktomu, ze chodim cvicit okolo 12hod, uzival bych ho 2hod po treninku a pred spanim v den cviceni :: v den necviceni jen pred spanim (je to dostacujici? .))
Legi

Modertor
# Zaslno: 26 Be 2013 14:39 - Zmnil/a: Legi


proc konkretne hydrlizovaný kolagen?

Protoľe je to nejvíce obsaľená látka v Tvých kloubech a vazech. I kdyľ se to vyrábí z čuníků, je to to samé. Potom se jeątě cykluje MSM, Chondroitin a Glukosamin, ale to je potřeba aľ při větąí zátěľi.

Synephrin slouľí také jako nakopávač, coľ je pro lidi s nízkým tlakem výhoda. Řěąit se to dá i 200m sprintem a je nakopnuto.

U Tebe jsem ten vícesloľkový protein nemyslel ani tak na noc, jako jen v den tréninku hodinu před a hodinu po tréninku. Maximálně v den tréninku na noc, ale není to vůbec třeba. Tekutá strava slouľí v době kolem tréninku, jindy se dá jíst normálně a na noc nechat zaľívání odpočívat. Ale je to na Tobě.


48let @ 195cm @ 135kg
panipeskova

len
# Zaslno: 28 Be 2013 11:51


protak objednan .) jake davkovani bys zvolil v necvicici den?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . >>
Vae odpov
Tun  Kurzva  Podtren  Odkaz na obrzek  Insert YouTube video   URL    vypnout *Co to je?


   :) ;) :-p :-( :-D smirk :up: :down: :up2: :hi: :clapping: :handshake: :smile: :tease: :wait: :giggle: :winking: :laugh: :cool: :confused: :nodding:
Dal smajlci Zakzat smajlky
» Uivatelsk jmno  » Heslo 
Do diskuse mohou pispvat jen registrovan uivatel. Zadejte sv pihlaovac jmno a heslo, nebo se zaregistrujte.

[ANTISPAM] Zadejte pismeno "J" zde:
 
Prv online: Host - 1
lenov - 1 [ wulfur ]
Nejvce uivatel online: 409 [21 Led 2021 16:35]
Host - 409 / lenov - 0


Powered by forum software miniBB™ © 2001-2007
TOPlist