Posilovani.net  
 Posilovani.net - Dom - Odpovdt - Statistika - Registrace - Hledat -


forum.posilovani.net / Ostatn / Jak jeden borec posiloval...
Autor Zprva
AxelF

len
# Zaslno: 5 vc 2011 15:17


Zdravm t, elito

Mm takov to siln nutkn podlit se o svj pbh. Netroufnu si pesn ct, co od Vs oekvm. Snad radu(hlavn), sdlenou ast, pochopen, kritiku, otevenou diskusi na dan tma, ltost(?!), zvist(pochybuju), i co.


Tak teda: ca. ped temi dlouhmi lty jsem se zaal zajmat o posilovn/kulturistiku. Podntem mi byl nejsp spoluk na kole, kter se tomu ji chvli vnoval a ml slun prstky(dn mohutn nrst, nicmn m to zaalo rt, kal jsem si, kdy me on...).
Peetl jsem pr lnk na internetu, udlal przkum a zaal cviit. Zpotku sem tam, i m ne jednou tdn(ha-ha), asem jsem zaal s jinm kamardem(sparing) chodit 2x tdn a cviil cel tlo(myslm, e to bylo kad ter a tvrtek, ale na tom asi ani nezle). To trvalo asi rok pl. Pot pili przdniny a j se rozhod, e to zanu brt trochu vn. Podotkm, e nejedu podle dnch pln, nepouvm metody, cviim jednodue co chci, povtinou s vy intenzitou a prmrnm objemem(sp silov trnink). Denk jsem si ze zatku vedl, ztratil se ale a j ho podle mch zvr ani nepoteboval. Jene...Ubhlo nco pes dva roky a j, podle vlastnho soudu, ml dost chab vsledky. Na mst byla deprese a frustrace, rozhodl jsem se, e musm nco zmnit. Bohuel jsem musel do nemocnice na zkrok a msc jsem nic nedlal(bylo to nkdy letos na pelomu ledna a nora, s tm e jsem se do cvien zase pustil a na zatku bezna). Po tomto delm odpoinku(podotkm, e to byla ta nejdel pauza za dva a pl roku, pedtm jsem pauzroval sem tam maximln tden) jsem zas byl mylenkama trochu jinde, na njak zpisky atd. jsem neml chu. Stejn jsem poteboval chvli, abych se vrtil na dvj rove(tzn. z rovn OMG na rove ujdeto, aspo z mho pohledu). Koncem kvtna jsem se konen uvolil k zaveden denku. Zaal jsem po DLOUH dob lenit trninky aspo na trnink horn poloviny tla a doln poloviny. el jsem do toho poctiv a s vervou. Pln byl nepedt se, cviit s rezervou, vhy kolem poloviny a dvou tetin maxima( a sem tam i maximum, hlavn na bench-pressu a depech). Po msci vak nebyly dn vsledky. Sp jsem jet zhubl.

To bylo nkdy koncem ervna, ili pomrn nedvno. Nemusm snad tajit, jak m to vzalo. ml jsem chu s tm pratit...

Nejsem ale dn sleinka. Drm se pravidla, e prstky mus bt i kdy lovk necvi pln ideln, pestoe jich doshnete za del dobu. Zvil jsem, e bych mohl pidat, zmnit strategii, pest si nco o rznch technikch, metodch, postupech atd, protoe i kdy bych urit s mm dvjm tempem doshl monstrznch sval urit dv, jak za 30 let(ha-ha), nechce se mi ekat tak dlouhou dobu. Pedn proto, e mm velk ambice a chtl bych(svte div se) jednoho krsnho dne soutit(samozejm v oblasti kulturistiky). Rozhodl jsem se teda pro zmnu, koupil jsem si vivu, a vytyil si cl - do konce przdnin budu mt aspo takovou muskulaturu, abych se nectil trapn nosit triko s krtkm rukvem(jj, te se ctim trapn).

Konen se teda dostvm k t sti, kter je pro mne aktuln a stejn pro m dal prstky. Je mi 17 let(nar. v prosinci 93), cvim u ti roky, mrm ca. 185 cm a vm 80kg(mry mu pipsat, nepovauju je vak pro te za nezbytn). Od potku jedu na slu(rd si dvm s lidma pku a pedvdim se), kter se ovem bez velkch sval neobejde.
Mm dostaten pjem potravy, celkem dost spnku, snaim se dodrovat pjem blkovin na 2g na 1 kg TH. Od zatku przdnin jsem se rozhodl posilovat 7 dn v tdnu (7 + 0, celkem velkej zpah...) a pauzy mt jen, kdy nebudu moci cviit(tzn. kdy mm v plnu njak vlet atp.), co bude 20 dn z 60(2. tden przdnin, pot 6. a nakonec 8.).
Trnink mm rozdlen na: jeden den ruce a bicho, druh nohy a zda. Jdelnek mm: rno cko 500mg, zinek 30mg, vajca a sndan dle chuti(msli, cornflakes, vloky, chleba, atp.). Dojdm jet zbytek jednoho suplementu, njak kreatinov srandika od Muscle-tech(creatine formula pro series i co). Asi ped destou jdu cviit. Ped cvienm si dvm bullnox(1 odmrka), trnink samotn trv asi hodinu a pl. Zaazuju vdy kolem 7 cvik na trnink(u m to znamen 30-40sri), a u jde o nohy nebo ruce. Cviim vci jako je: pednoovn, zakopvn, depy, leg-press, vpony, hyperextenze, bench, shyby(podhmatem i nadhmatem-za hlavu), pullover, peckdeck, tlaky, francouzsk tlaky, upaovn, pipaovn, rozpaky atp.(klasika).
ped cvienm si dm pr minut skkn pes vihadlo(bhal bych, ale mm nepjemn oden koleno, take nohm v souasnosti moc nedm)
Po odcvien mm 15 minut oddech, potom si dm Maltox - njak poly-cukrov ppravek, abych nestrdal z nedostatku energie; a samozejm nco jako bann nebo sladkost na rychl cukry. Pijdu dom, dm si podn obd a po hodin do sebe hodim jet protein(myslim, e je to 80tka). U nic jinho nedlm, maximln njak ta prce doma nebo na zahrad, ale jinak relax.

To ve, nejdleitj z mho posilovacho ivota. Jak jsem psal na zatku, nemm dn konrtn oekvn, sp jsem se chtl jenom hodn rozepsat, a zabt njakej ten as.

ekm, e m budete vytkat spoustu vc(cviky, pehnanou aktivitu, patnou vivu, to, e jsem idiot), nicmn mjte na pamti, e mnohem efektivnj a pjemnj by byla njak trefn reakce s konstruktivnm eenm(samozejm od nikoho neekm, e mi ekne: todle zmn a bude nabuenej).

P.S.: Tak m napad, e se podn chytnu za hlavu, a si to po sob petu, stejn Vm to sem ale umstim
ZANGER

len
# Zaslno: 5 vc 2011 16:48 - Zmnil/a: ZANGER


(samozejm od nikoho neekm, e mi ekne: todle zmn a bude nabuenej)
Ten tvj hala bala trenink zmn na tohle http://forum.posilovani.net/index.php?action=vthre ad&topic=4218&forum=5&page=0 a bude nabuenej.

Pak bych mon jet malinko podotkl: vest si treninkov denk o hovnu, pro hovno, je na hovno.
tetsuo

len
# Zaslno: 5 vc 2011 18:33


Zbyten moc cvik, nejasn rozdlen parti, bez daj o tom, jak provd srie a opakovn u jednotlivch cvik.

Po trninku si nedvej ist cukry, ale kombinaci sacharid a protein.

Kdy k, e cvi 7x tdn a pak z 60 dn nebude cviit 20 dn, zn to trochu divn.

Myslm, e se d dostat na rove, kdy cvi kad den, ale rozhodn neme cviit kad den naplno.


Nov web a frum o posilovn: http://www.body-test.cz/cs/
AxelF

len
# Zaslno: 5 vc 2011 19:52


Jasn chlape, mj problm zkrtka je, e nemm chu se pustit do njak metody, protoe se prost neudrim dlat jen pr cvik, u sem si tak bohuel zvykl. Bli info dvat asi opravdu nebudu, radj se prost podvolm, vyberu njakej konrtn program a pustm se do neho sofistikovanjho, v em je pehled a u eho mu vidt jednoznan vsledky. A dodatek k tvm dotazm: 60 dn jsou przdniny, 20 dn nemm vbec dn as na cvien, tzn. 40 dn sem ml as cviit, tak to, co jsem tu psal(7x v tdnu) ber s rezervou a prost tak, e bych bval cviil kad den, kdy bych ml as, jinak by to opravdu nenavazovalo. A dk za radu kombinovat cukry s proteiny. Zastval jsem nzor, e lovk potebuje nejdv doplnit zsoby sacharid, aby mlo tlo z eho erpat energii(a aby to teda nebylo na kor novch prstk). Blkoviny bych osobn do tla necpal hned jak dozvednu posledn kila, ale kdy mi to rad lovk, kterej o tom u nco v... U nemm co dodat. Dkuju za reakce.
tetsuo

len
# Zaslno: 5 vc 2011 22:44


A dk za radu kombinovat cukry s proteiny. Zastval jsem nzor, e lovk potebuje nejdv doplnit zsoby sacharid, aby mlo tlo z eho erpat energii(a aby to teda nebylo na kor novch prstk). Blkoviny bych osobn do tla necpal hned jak dozvednu posledn kila
Potebuje njak blkoviny (resp. aminokyseliny, hlavn BCAA - leucin, isoleucin a valin) na ovldn inzulnu, kter ty cukry zpracovv.


S tm trninkem je to tk. Mus si stanovit, kolik dn v tdnu a kdy chce opravdu cviit.
Jednoduch rady: cviky jako depy, bench press, mrtv tah, tlaky vestoje, ppadn silov pemstn nem velk smysl cviit s vysokmi poty opakovn. Ideln je rozmezi 3-6 opakovn. Poet pracovnch sri by ale ml bt vt - 5 a vce. (Nepotaj se 3-4 rozcvin srie pedtm.)
Tmito zkladnmi cviky se d nabrat nejvc hmoty.
Izolovan cviky jsou doplky, u vtiny lid sta, kdy tvo 20 % trninku.


Nov web a frum o posilovn: http://www.body-test.cz/cs/
vlaydimir

len
# Zaslno: 18 j 2021 15:52


инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфо
инфоинфо
vlaydimir

len
# Zaslno: 18 j 2021 15:53


инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфо
vlaydimir

len
# Zaslno: 18 j 2021 15:54


инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
tuchkasинфоинфо
Vae odpov
Tun  Kurzva  Podtren  Odkaz na obrzek  Insert YouTube video   URL    vypnout *Co to je?


   :) ;) :-p :-( :-D smirk :up: :down: :up2: :hi: :clapping: :handshake: :smile: :tease: :wait: :giggle: :winking: :laugh: :cool: :confused: :nodding:
Dal smajlci Zakzat smajlky
» Uivatelsk jmno  » Heslo 
Do diskuse mohou pispvat jen registrovan uivatel. Zadejte sv pihlaovac jmno a heslo, nebo se zaregistrujte.

[ANTISPAM] Zadejte pismeno "J" zde:
 
Prv online: Host - 4
lenov - 0
Nejvce uivatel online: 409 [21 Led 2021 16:35]
Host - 409 / lenov - 0


Powered by forum software miniBB™ © 2001-2007
TOPlist